Webshop Information

Information


 1. All contact and purchases are personally handled by Inge Koetzier van Hooff directly from the studio.

 2. Artworks can be viewed and/or picked up in the studio of Koetzier van Hooff, or at an exhibition or location to be determined. Please contact inge@koetziervanhooff.eu to make an appointment for a viewing.

 3. A certificate of authenticity is given for each original work of art. This is a personal statement of where, when and how the work is made. Traditionally this is a paper certificate. Non-fungible token (NFT) is a possibility.
  Reproductions/prints of artworks do not receive a certificate of authenticity.

 4. All artworks are handmade. Any imperfections are part of the art experience and the choice and personal hand of the artist. Changes in colours or materials over time can occur and are inherent to the product.

 5. Purchases via internet, payments via iDeal, Paypal and credit card are handled by the payment provider Mollie. It is possible to pay in cryptocurrency, like Bitcoins or Ethereum.

 6. Koetzier van Hooff tries to deliver the artwork within 14 days after receiving payment for the purchase. Exceptions to this, for example due to vacation or illness, will be communicated by email.
  Some time is required for delivery to prepare the artwork for shipment and to hand it over to the carrier. It can happen, for example due to busyness at the carrier, that the order is delivered later than 14 days.
  The best option for shipping is determined per order.
  It is possible that Koetzier van Hooff delivers the order personally.
  It is possible to pick up the purchase yourself in Schoorl, Netherlands, or at another place to appointment. When choosing this option paying through the webshop, you will be contacted for the details.

 7. Koetzier van Hooff ensures safe transport. Report any packaging damage to the driver or transporter if possible. Notify Koetzier van Hooff of the damage within 2 days of receipt, including photos of the damage. Koetzier van Hooff will ensure correct handling.

 8. On request, Koetzier van Hooff is prepared to send additional photos of artworks from the webshop or to answer questions by e-mail if possible. Buying a work of art is preferably well-considered.
  Returning a work of art is possible up to 14 days after receipt, provided the work of art is in complete and correct condition, does not contain any traces of use or damage.
  Before returning, Koetzier van Hooff must be contacted by e-mail inge@koetziervanhooff.eu or by telephone +31624988036
  The artwork must be returned in the original packaging with filling material.
  All documents, such as invoice and certificate of authenticity, must be present in the return packaging.
  Large works of art must be returned via a recognized transporter. Smaller works of art can be returned via Post NL.
  Doing returns to the studio of Koetzier van Hooff yourself is possible by appointment.
  All return costs are at the expense of the customer.
  The relevant amount of the purchase will be credited back to the customer’s bank account by Koetzier van Hooff no later than 14 days after receipt of the return.

 9. Custom work is not covered by the right to reflection or return. Custom work is when Koetzier van Hooff produces or delivers a work of art with specific wishes at the request of the customer, for example a work of art on commission or a reproduction with specific formats.

 10. Dutch law applies to the use of this website and webshop. The privacy statement, terms & conditions and information on this website are translated by Google Translate, no rights can be derived from this translation.

Privacy statement and Terms & Conditions

NEDERLANDS

Informatie

1. Alle contacten en aankopen worden persoonlijk afgehandeld door Inge Koetzier van Hooff rechtstreeks vanuit de studio.
Kunstwerken zijn voorafgaand aan de aankoop te bezichtigen in het atelier van Koetzier van Hooff, op een eventuele expositie of nader te bepalen locatie. Neem contact op via inge@koetziervanhooff.eu om een afspraak te maken voor bezichtiging.

2. Van elk origineel kunstwerk wordt een certificaat van echtheid gegeven. Dit is een persoonlijke verklaring van waar, wanneer en waarmee het werk is vervaardigd. Traditioneel is dit een papieren versie. Non-fungible token (NFT) is mogelijk.
Reproducties/prints van kunstwerken krijgen geen certificaat van echtheid.

3. Alle kunstwerken zijn handgemaakt. Eventuele onvolmaaktheden zijn onderdeel van de kunstbeleving en de keuze en persoonlijke hand van de kunstenaar. Ontwikkeling van kleuren of materialen in de loop van de tijd kunnen voorkomen en zijn inherent aan het product.

4. Bij aankopen via internet worden de betalingen via iDeal, Paypal en creditcard verzorgt door de onafhankelijke betaalprovider Mollie. Betaling in cryptocurrency, als Bitcoins of Ethereum, is mogelijk.

5. Koetzier van Hooff probeert het kunstwerk binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling van de aankoop te leveren. Uitzonderingen hierop, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, worden per email kenbaar gemaakt.
Voor de levering is tijd nodig om het kunstwerk verzendklaar te maken en aan de transporteur over te dragen. Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door drukte bij de transporteur, dat de bestelling later dan 14 dagen wordt bezorgd.
Per bestelling wordt beoordeeld wat de beste optie voor verzending is.
Het kan voorkomen dat Koetzier van Hooff de bestelling persoonlijk aflevert.
Het is mogelijk de aankoop zelf op te halen in Schoorl, NL. Bij het kiezen voor deze optie bij het afrekenen via de webshop wordt contact opgenomen voor de details.

6. Elk kunstwerk wordt naar behoefte verpakt. Koetzier van Hooff zorgt voor een veilig transport. Meldt eventuele verpakkingsschade zo mogelijk aan de chauffeur of transporteur. Breng binnen 2 dagen na ontvangst Koetzier van Hooff van de schade op de hoogte, voeg hierbij foto’s van de schade toe. Koetzier van Hooff zal een correcte afhandeling verzorgen.

7. Koetzier van Hooff is op verzoek bereid zo mogelijk via email aanvullende foto’s te sturen van kunstwerken uit de webshop of vragen te beantwoorden. Het kopen van een kunstwerk is liefst weloverwogen.
Retourneren van een kunstwerk is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst, mits het kunstwerk in volledige en correcte staat is, geen sporen van gebruik of beschadiging bevat.
Alvorens te retourneren dient contact opgenomen te worden met Koetzier van Hooff via email inge@koetziervanhooff.eu of telefonisch +31624988036
Het kunstwerk dient in de originele verpakking met vulmateriaal geretourneerd worden.
Alle documenten, zoals factuur en certificaat van echtheid, dienen in de retourverpakking aanwezig te zijn.
Grote kunstwerken dienen via een erkende transporteur geretourneerd te worden. Kleinere kunstwerken kunnen via Post NL geretourneerd worden.
Het zelf retour brengen naar het atelier van Koetzier van Hooff is mogelijk op afspraak.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
Het betreffende bedrag van de aankoop wordt door Koetzier van Hooff uiterlijk 14 dagen na retourontvangst teruggeboekt op bankrekening van klant.

8. Maatwerk valt buiten het recht op bedenktijd of retour. Van maatwerk is sprake als Koetzier van Hooff op verzoek van de klant een kunstwerk met specifieke wensen vervaardigt, dan wel levert, bijvoorbeeld een kunstwerk in opdracht of een reproductie met specifieke formaten.

Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.