De kunstenaars van het Kunst Collectief Samen Sterk exposeren op diverse locaties in en rond Alkmaar.

Zij laten hun talenten zien en de passie waarmee het gemaakt is. De leden hebben op verschillende manieren een psychiatrische achtergrond – hetzij door eigen problemen of via vrienden of familie. Een op de vijf mensen heeft wel eens te maken met psychische problemen. Het is van belang dat mensen met een psychische aandoening zelf zijn toegerust om hier mee om te gaan. Het collectief heeft als ambitie, dat er voor iedereen een gelijkwaardige plek in de samenleving kan en moet zijn.
De leden willen door het exposeren van hun werk een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over de psychiatrie.
Meer informatie is te vinden op www.kcsamensterk.nl

Hier is een aantal foto’s te zien van de vorige expositie samen met mijn broer Bas van Hooff  in Mare Nostrum. En van mijn werk in De Oever: Amstelstraat 1,  Oudorp / Alkmaar. Vanaf 9 januari – 1 april 2018.

The artists of Kunst Collectief Samen Sterk exhibit at various locations in and around Alkmaar.
They show their talents and the passion with which they make their art. The members have a psychiatric background – either through their own problems or through friends or family. One in five people has to deal with psychological problems. It is important that people with mental problems are equipped to deal with this. The collective has the ambition that everyone can and must have an equal place in society.
By exhibiting their work the members like to make a positive contribution to the imagery of psychiatry.
More information can be found at www.kcsamensterk.nl

An impression of the exhibition together with my brother Bas van Hooff at Mare Nostrum and of my work at De Oever in Oudorp.