Tekenles en workshops in mijn atelier in Schoorl (English below)

De basis van alle kunstvormen is tekenen naar observatie

Dat klinkt serieus, maar het leuke is – iedereen kan het, want het is gewoon tekenen wat je ziet! Hoe en in welke vorm, dat kan op miljoenen manieren. Ik laat je graag mijn manier uitproberen en moedig je aan vooral zelf te experimenteren! Iedereen kan tekenen en ik vind

Technieken kan je leren, creativiteit kan je trainen en oefening baart kunst.

In een workshop of tekenles leid ik je door een paar stappen om te begrijpen hoe echt te observeren – hoe echt te zíen. En hoe je dat kan vertalen naar papier. Op een comfortabele, informele en persoonlijke manier.
Je zal veel schetsen en experimenteren met verschillende manieren van tekenen.
Het resultaat zal NIET 1 mooi werkje zijn om op te hangen en te laten zien aan de visite. In plaats daarvan zal je heel veel interessante en persoonlijke tekeningen hebben – tekeningen die je zullen verrassen!

Deze workshops en lessen zijn voor iedereen die graag wil tekenen of die graag zijn / haar tekenvaardigheden en creativiteit wil verfrissen. Je kan meedoen met onderstaande workshops of kiezen voor privéles.
Wil je met een eigen groep tekenen of creatief bezig zijn (vrienden, familie, bedrijfsuitje o.i.d. zie onder!) – dat kan ook! In mijn atelier of op locatie in Alkmaar of omstreken, van alles is mogelijk en bespreekbaar. Neem vrijblijvend contact op.


WORKSHOP MODELTEKENEN

Vlot tekenen naar levend model… Dat kan jij ook leren!

In deze workshop help ik je op weg. Ik leer je waar naar te kijken en hoe je snelle schetsen maakt van een live (gekleed) model. Juist het vrij vlot wisselen van standen maakt dat je je concentreert op de belangrijkste lijnen en vormen en niet verzandt in details. Je zal zien hoe snel je durft en je je ontwikkelt in zo’n korte tijd!
Lijkt het je leuk om mee te doen aan de maandelijkse modeltekensessies dan is dit een goeie voorbereiding!

 

Iedere workshop is anders, je leert steeds een andere manier van kijken en doen! Je kan dus iedere workshop meedoen, maar ook met een enkele workshop leer je een basis waarmee je daarna zelf verder kan in de modelteken sessies!

Plaats is mijn studio in Schoorl, (gem. Bergen) Noord Holland (adres volgt na aanmelding)
45 €  incl. alle materialen, koffie, thee etc.
Nieuwe data voor deze workshop volgen nog. Natuurlijk is het ook mogelijk om met een eigen groep op afspraak een workshop te doen!
Neem vrijblijvend contact op via email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036


tekenles


PRIVÉ LES:

In overleg bepalen we waar de nadruk op zal liggen; stilleven, portret, landschap, technieken, materiaal, werken in de studio of al aire libre …
Privé sessies of kleine groepen.
Regelmatig of een enkele keer.
Plaats is mijn studio in Schoorl, (gemeente Bergen) Noord Holland
1,5 uur, incl. Materiaal, 25 € pp / 45 € 2 personen / 60 € 3 personen.
(model + 20€)
email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036

Zie hier meer over de lessen op Lanzarote


WORKSHOP PORTRETTEKENEN

Ook portrettekenen is ‘slechts’ een kwestie van kijken!

Ik leg je de basisprincipes en technieken uit. Stap voor stap leer je hoe je een gezicht kunt ‘lezen’ en hoe je dat op verschillende manieren op papier kunt zetten. Tegelijkertijd stimuleer ik je om te tekenen wat je echt ziet – hierdoor zullen de portretten persoonlijk worden, jouw eigen observatie en stijl!
Deze workshop is (net als de workshop modeltekenen) een goeie voorbereiding op de maandelijkse modeltekensessies! (zie hier hoe leuk dat was op Lanzarote!)

In mijn studio in Schoorl, (gemeente Bergen) Noord Holland
40 €  incl. alle materialen, koffie, thee etc.
Nieuwe data voor deze workshop volgt. Natuurlijk ook op afspraak mogelijk!
email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036

Zie hier foto’s van de workshop portret tekenen op 25 november 2017


workshop model drawing class tekenen les


ART CAFÉ @ ATELIER INGE

WAT: Iedere keer iets anders! Ik zorg elke week voor een nieuw thema, andere materialen, help opstarten en begeleid. Ondertussen muziek aan, drankje erbij en lekker aan de gang!
Geen stress of het wel ‘mooi’ wordt; het gaat juist om nieuwe dingen uit proberen, om de lol van het dóen!
Denk aan: tekenen, collages, 3D, inkt, verf, houtskool, karton, tape, potlood, thema, creatief, ontspannen, doen, thee, koffie, koek, chocola, muziek, gezellig!

WAAR: In mijn atelier in Schoorl, een gezellige plek waar alles kan!

WANNEER: elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 UUR

WIE: iedereen!

WAT NOG MEER:

  • Schuif gezellig aan en ga aan de gang. Niks moet, alles mag. Alles wordt verzorgd en uitgelegd/begeleid, incl. alle materialen en koffie/thee enz.
  • Slechts 50,- per maand/4 avonden! Of 15,- per keer los.
  • Vanaf 6 februari 2018

Lijkt het je leuk, maar kan je nooit op dinsdagavond? Laat me dan weten wanneer het jou wel goed uitkomt, wie weet kunnen we het verschuiven of nog een extra Art Café  organiseren.  Het minimum is 4, maximum 10 personen.
(Om een indruk te krijgen: voorheen organiseerde ik Art Café op Lanzarote, tijdens de rustige uurtjes in gezellige Spaanse café’s. Zie hier hoe leuk dat was!)

Het wordt leuk, leerzaam, gezellig, nieuw, je maakt iets met je eigen handen!
Doe gewoon mee, geef je op en ik laat je weten waar en hoe: whatsapp: +31624988036 of inge@koetziervanhooff.eu

Art Café


TEKEN ELKAAR! – EEN VRIENDEN- / FAMILIE- OF BEDRIJFS UITJE 

WAT: Een hele leuke, levendige workshop!
HOE: Ik doe een korte intro & uitleg over portret tekenen. Dan doen we een ‘warming up’ en gaat iedereen aan de slag!
Je tekent elkaar terwijl je tegenover elkaar zit, op de manier die ik uitleg – een manier van tekenen waaraan iedereen mee kan doen en het resultaat altijd een verassing is! Het zijn korte sessies en dan weer plaatsen wisselen. Zo blijft het levendig en teken je verschillende mensen – en zij jou!
Als er meer tijd is kan er ook op een andere manier worden getekend, die zal ik ook introduceren en begeleiden.
Het resultaat hoeft niet een prachtig gelijkend kunstwerk te worden, wel zullen de tekeningen altijd verassend en heel persoonlijk zijn!
Elkaar te tekenen geeft een bijzonder contact, het kan hilarisch of soms zelfs emotioneel zijn!
De lengte van de workshop en het materiaal is aan te passen aan de wensen, situatie en locatie.

WIE: Het leuke is dat iedereen hieraan mee kan doen; jong en oud, man en vrouw, met of zonder enige creatieve aanleg – echt iedereen die een potlood vast kan houden kan mee doen!

WAAR: Het kan- graag zelfs! – onder het genot van een drankje en hapje worden gedaan. Zowel op elke gewenste locatie als in mijn atelier in Schoorl (tot ongeveer 10 personen) Ook kan ik een gezellige locatie verzorgen in Alkmaar, evt. in combinatie met andere activiteiten, eten drinken, enz.

WANNEER: Anytime & worldwide!
Het past goed binnen een programma waar het gezellig samenzijn met hapje en drankje iets extra’s kan gebruiken! Het duurt – afhankelijk van de (wensen van de) groep – 1,5 uur of langer.

KOSTEN  zijn afhankelijk van het aantal personen, de locatie en evt. specifieke wensen (alles kan!).
Neem geheel vrijblijvend even contact op voor informatie en om e.e.a. te bespreken: Telefoon / Whatsapp: +31624988036 of inge@koetziervanhooff.eu


(Alle vermelde prijzen en data onder voorbehoud)


 


Drawing is like dancing; anyone can do it!

I love to encourage people to draw and paint.
To show them their abilities and to help them to let go of rules and expectations.
To try new things and learn from old techniques.
In a comfortable, informal and personal way.
It is about getting inspired, learning, practicing and enjoying to create.

The basis of any art form is drawing from observation.

That sounds serious, but the fun thing is – it is something everybody can do!
Techniques you can learn, creativity you can train and practising is what it takes.

In the workshops and classes I will guide you through a few steps that will help you understand how to observe – how to really SEE. And then how to translate that to paper.
You will make lots of sketches, you can experiment with different ways of drawing.
You will NOT have 1 pretty piece to put up on the wall and show your guests. Instead you will probably have lots of very interesting and personal drawings!  Drawings that will surprise you!

The workshops and classes are open for anybody who likes to start drawing or who likes to refresh his/her drawing skills and creativity! A mix of languages can/will be spoken; English / Spanish / Dutch. You can join the following workshops and classes.
Would you like to draw with your own group (friends, family, business etc.)? –  you can! In my studio or on location in or around Alkmaar. Just contact me without any obligation to discuss all possibilities.


WORKSHOP MODELDRAWING:

Drawing a life, moving, model … you can learn it too!

In this workshop I will help you getting started. I’ll show you how and what to observe, how to build up a drawing and how to make quick sketches of a living (dressed) model. The quick change of positions makes you focus on the main lines and shapes and to not loose yourself in details. You will be surprised how fast you will dare and develop in such a short time!
These workshops are good preparations for the monthly model sessions. (See what good fun this was on Lanzarote!) They can be done both – you will learn new and different ways of observing and drawing! Or you can do one and learn basics that help you to draw a live model!
In my studio in Schoorl, (municipality of Bergen) Noord Holland
45 € including all materials, coffee, tea etc.
New dates for this workshop will follow. Or come with a group to appointment!
email: inge@koetziervanhooff.eu/whatsapp: + 31-624988036


WORKSHOP PORTRAIT DRAWING

I will explain the basic principles and techniques. Step by step, you will learn how to ‘read’ a face and how to put it on paper in different ways. At the same time, I will encourage you to draw what you really see – this way the portraits will become personal, your own observation and style!
This workshop is a good preparation for the monthly model sessions (as is the workshop model drawing).
(See what good fun this was on Lanzarote!)

In my studio in Schoorl, (municipality of Bergen) Noord Holland
40 € including all materials, coffee, tea etc. Just bring your own happy face 😉
New dates for this workshop will follow. Or come with a group to appointment!
email: inge@koetziervanhooff.eu/whatsapp: + 31-624988036

See photos workshop portrait drawing 25th november 2017


PRIVATE CLASS:

In consultation we decide what will be the focus; still life, model, portrait, landscape, techniques, material, working in the studio or al aire libre
Private sessions or small groups.
Regularly or just the one time, for residents and tourists.
In my studio in Schoorl, (Bergen) Noord Holland, NL
1,5 hours, incl. material, 25€ pp / 45€ 2 persons / 60€ 3 persons
(model + 20€)


See here about the classes on Lanzarote!
Coming up soon: Art Café Holland, Model drawing sessions – draw & drink & dance! Stay tuned!

Studio Atelier Schoorl NL - tekenles - artclass