De lessen in mijn atelier in Schoorl zijn van start gegaan! | Drawing classes have started!
(more in english below)

De basis van alle kunstvormen is tekenen naar observatie

Dat klinkt serieus, maar het leuke is – iedereen kan het, want het is gewoon tekenen wat je ziet! Hoe en in welke vorm, dat kan op miljoenen manieren. Ik laat je graag mijn manier uitproberen en moedig je aan vooral zelf te experimenteren! Iedereen kan tekenen en ik vind

Technieken kan je leren, creativiteit kan je trainen en oefening baart kunst.

In de workshops en lessen leid ik je door een paar stappen om te begrijpen hoe echt te observeren – hoe echt te zíen. En hoe je dat kan vertalen naar papier. Op een comfortabele, informele en persoonlijke manier.
Je zal veel schetsen en experimenteren met verschillende manieren van tekenen.
Het resultaat zal NIET 1 mooi werkje zijn om op te hangen en te laten zien aan de visite. In plaats daarvan zal je heel veel interessante en persoonlijke tekeningen hebben – tekeningen die je zullen verrassen!

Deze workshops en lessen zijn voor iedereen die graag wil tekenen of die graag zijn / haar tekenvaardigheden en creativiteit wil verfrissen. Je kan meedoen met onderstaande workshops of kiezen voor privéles.
Wil je met een eigen groep komen (vrienden, familie, bedrijfsuitje oid) – dat kan ook! In mijn atelier of op locatie in Alkmaar of omstreken, van alles is mogelijk en bespreekbaar. Neem vrijblijvend contact op.


PRIVÉ LES:

In overleg bepalen we waar de nadruk op zal liggen; stilleven, model, portret, landschap, technieken, materiaal, werken in de studio of al aire libre …
Privé sessies of kleine groepen.
Regelmatig of een enkele keer.
Plaats is mijn studio in Schoorl, (gemeente Bergen) Noord Holland
1,5 uur, incl. Materiaal, 25 € pp / 45 € 2 personen / 60 € 3 personen.
email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036

Zie hier meer over de lessen op Lanzarote


WORKSHOP MODELTEKENEN:

Vlot tekenen naar een levend, bewegend, model… Dat kan jij ook leren!

In deze workshop help ik je op weg. Ik leer je waar naar te kijken en hoe je snelle schetsen maakt van een live (gekleed) model. Juist het vrij vlot wisselen van standen maakt dat je je concentreert op de belangrijkste lijnen en vormen en niet verzandt in details. Je zal zien hoe snel je durft en je je ontwikkelt in zo’n korte tijd!
Vanaf 2 december gaan de maandelijkse modeltekensessies van start (zie hier hoe leuk dat was op Lanzarote!) Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen dan is dit (net als de workshop portrettekenen) een goeie voorbereiding!

Zaterdag 13 januari 2018 van 11-13.30 uur
In mijn studio in Schoorl, (gemeente Bergen) Noord Holland
45 €  incl. alle materialen, koffie, thee etc.
Geef je op tijd op, voor deze workshop is plaats voor 5 à 6 personen.
email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036


WORKSHOP PORTRETTEKENEN

Ook portrettekenen is ‘slechts’ een kwestie van kijken!

Ik leg je de basisprincipes en technieken uit. Stap voor stap leer je hoe je een gezicht kunt ‘lezen’ en hoe je dat op verschillende manieren op papier kunt zetten. Tegelijkertijd stimuleer ik je om te tekenen wat je echt ziet – hierdoor zullen de portretten persoonlijk worden, jouw eigen observatie en stijl!
Vanaf 2 december gaan de maandelijkse modeltekensessies van start (zie hier hoe leuk dat was op Lanzarote!) Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen dan is dit (net als de workshop modeltekenen) een goeie voorbereiding!

Zaterdag … van 11-13.30 uur (De datum van volgende workshop is nog niet bekend, heb je interesse laat het alvast weten?)
In mijn studio in Schoorl, (gemeente Bergen) Noord Holland
40 €  incl. alle materialen, koffie, thee etc.
Geef je op tijd op, voor deze workshop is plaats voor 5 à 6 personen.
email: inge@koetziervanhooff.eu / whatsapp: +31-624988036

Zie hier foto’s van de workshop portret tekenen op 25 november 2017


 


Drawing is like dancing; anyone can do it!

I love to encourage people to draw and paint.
To show them their abilities and to help them to let go of rules and expectations.
To try new things and learn from old techniques.
In a comfortable, informal and personal way.
It is about getting inspired, learning, practicing and enjoying to create.

The basis of any art form is drawing from observation.

That sounds serious, but the fun thing is – it is something everybody can do!
Techniques you can learn, creativity you can train and practising is what it takes.

In the workshops and classes I will guide you through a few steps that will help you understand how to observe – how to really SEE. And then how to translate that to paper.
You will make lots of sketches, you can experiment with different ways of drawing.
You will NOT have 1 pretty piece to put up on the wall and show your guests. Instead you will probably have lots of very interesting and personal drawings!  Drawings that will surprise you!

The workshops and classes are open for anybody who likes to start drawing or who likes to refresh his/her drawing skills and creativity! A mix of languages can/will be spoken; English / Spanish / Dutch. You can join the following workshops and classes.
Would you like to draw with your own group (friends, family, business etc.)? –  you can! In my studio or on location in or around Alkmaar. Just contact me without any obligation to discuss all possibilities.


WORKSHOP MODELDRAWING:

Drawing a life, moving, model … you can learn it too!

In this workshop I will help you getting started. I’ll show you how and what to observe and how to make quick sketches of a living (dressed) model. The quick change of positions makes you focus on the main lines and shapes and to not loose yourself in details. You will be surprised how fast you will dare and develop in such a short time!
If you would like to participate in the monthly model sessions -starting in January- this workshop is a good preparation (as is the workshop portrait drawing). (See what good fun this was on Lanzarote!)

Saturday 13 January 2018, 11-13:30 hr
In my studio in Schoorl, (municipality of Bergen) Noord Holland
45 € including all materials, coffee, tea etc.
Subscribe on time, this workshop will be only 5 to 6 people.
email: inge@koetziervanhooff.eu/whatsapp: + 31-624988036


WORKSHOP PORTRAIT DRAWING

I will explain the basic principles and techniques. Step by step, you will learn how to ‘read’ a face and how to put it on paper in different ways. At the same time, I will encourage you to draw what you really see – this way the portraits will become personal, your own observation and style!
If you would like to participate in the monthly model sessions -starting in December 2017 – this workshop is a good preparation (as is the workshop model drawing). (See what good fun this was on Lanzarote!)

Saturday … 11-13:30 (let me know if you’re interested, new data coming soon)
In my studio in Schoorl, (municipality of Bergen) Noord Holland
40 € including all materials, coffee, tea etc. Just bring your own happy face 😉
Subscribe on time, this workshop will be only 5 to 6 people.
email: inge@koetziervanhooff.eu/whatsapp: + 31-624988036

See photos workshop portrait drawing 25th november 2017


PRIVATE CLASS:

In consultation we decide what will be the focus; still life, model, portrait, landscape, techniques, material, working in the studio or al aire libre
Private sessions or small groups.
Regularly or just the one time, for residents and tourists.
In my studio in Schoorl, (Bergen) Noord Holland, NL
1,5 hours, incl. material, 25€ pp / 45€ 2 persons / 60€ 3 persons


See here about the classes on Lanzarote!
Coming up soon: Art Café Holland, Model drawing sessions – draw & drink & dance! Stay tuned!

Studio Atelier Schoorl NL - tekenles - artclass